ΚΑΡΔΙΤΣΑ: ΔΙΑΚΟΥ 10, Τ.Κ. 43100 ΤΗΛ.: 24410-40769, 24410-41251 FAX: 24410-75364

ΤΡΙΚΑΛΑ: ΤΙΟΥΣΟΝ 31, Τ.Κ 42100 ΤΗΛ.: 24310-79486, 24310-79496 FAX: 24310-63300

ΛΑΡΙΣΑ: ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 36, Τ.Κ. 41222 ΤΗΛ.: 2410-259100, 2410-259101 FAX: 2410-259102